Cladire de birouri inchiriata de vanzare - 24R1422

ID oferta: 24R1422

Oferta a fost vanduta/inchiriata

Cladire de birouri inchiriata de vanzare

Bucuresti, Floreasca

Pret vanzare:
8,800,000EUR + TVA

 

Va propunem spre vânzare Grand Offices, o clădire de birouri clasă A situată într-o locație de calitate pe Calea Floreasca nr. 55, arteră cunoscută aflată foarte aproape de zona ultra-centrală și cu acces facil la toate mijloacele de transport.
Clădirea având front la stradă de 20 ml, dispunere 3S+P+5-6E retras, cu o suprafață totală desfășurată de 7.298,54 mp, dispune de 45 locuri parcare.
Terenul aferent proprietăţii are o suprafaţă de 833 mp.
Funcțiunea clădirii este mixtă: birouri și spații comerciale.
Imobilul este dotat cu infrastructură PC, linii telefonice, sistem BMS (Building Management System) pentru monitorizarea bunei funcționări a echipamentelor și dotărilor clădirii, grup electrogen de mare putere, sistem de climatizare prin ventilo convectori, plafon fals cu lămpi încastrate, mochetă, instalație de detectare și prevenire a incendiului, sistem de alarmă, supraveghere video şi generator. Cele 2 ascensoare OTIS, cu acces din parcarea subterană, au o capacitate de 13 persoane fiecare, asigurând optima circulație pe verticală în clădire.

SUBSOLURI
Nivel 1: 13 locuri parcare
Nivel 2: 17 locuri parcare
Nivel 3: 15 locuri parcare
Numărul locurilor de parcare se încadrează în cerințele unei clădiri de clasă A, conform standardelor BOMA (Building Owners and Managers Assosciation).

PARTER
Parterul imobilului cuprinde holul de acces în imobil care este reprezentativ pentru o clădire de birouri de clasă superioară, prezintă un spațiu pentru recepție și spații comerciale, proiectate în sistem open space, adaptabile cerinţelor oricărui client. În prezent compartimentarea este realizată conform dorinţelor clienţilor actuali.

ETAJE
Etajele imobilului au fost proiectate astfel încât să asigure posibilitatea închirierii acestora de către două societăți pe fiecare nivel.
S-a avut în vedere asigurarea unei suprafațe utile pentru fiecare birou de minim 8 mp/persoană și o înălțime liberă a spațiilor pentru birouri de 2.75 m, ce încadrează clădirea în clasa A de birouri.
Ținând seamă de posibilitatea închirierii etajelor de către doi utilizatori, pe fiecare nivel sunt prevăzute câte două camere server, câte două oficii precum și grupuri sanitare diferențiate pe sexe.
Circulația pe verticală este asigurată printr-un nod de circulație format dintr-o scară și două ascensoare tip OTIS ultraperformante, cu capacitatea de 13 persoane fiecare, prevăzute cu sistem de mișcare rapidă – 1,5 m/sec.

Eficienta energetica a spatiului este clasa A, consumul total specific de energie primară este de 54,82 indicele de emisii echivalent CO_2 este de 17,19.v

FINISAJE EXTERIOARE
Fațada principală este realizată din elemente de tip cortină din profile de aluminiu și geam termopan, alternată cu finisaje moderne.
Fațada secundară este prevăzută cu ferestre din aluminiu și geam termopan, cu ochiuri fixe și mobile, cu deschidere interioară batantă.
Atât peretele cortină cât și tâmplăria fațadei secundare sunt realizate în sistem Wicona având un coeficient termic foarte performant, acest lucru materializându-se într-o reală economie din punct de vedere al consumurilor energetice (gaze, energie electrică). De asemenea, sticla folosită este de tip low-e și rezistentă la foc.
Ca finisaje exterioare mai putem aminti faptul că fațadele prezintă accente de tip fațade ventilate, cu finisaj realizat din material tip Prodemna sau Trespa ceea ce va conferi imobilului o imagine a unei clădiri cu o personalitate proprie. Zonele de câmp ale fațadelor sunt realizate cu o tencuială tip Baumit având o culoare care să scoată în evidență celălalte tipuri de finisaje.

FINISAJE INTERIOARE
Birourile și sălile pentru server au fost prevăzute cu pardoseli tehnice supraînalțate, cu suprafață de uzură din mochetă rezistentă la trafic. Mocheta folosită este de cea mai bună calitate, iar pardoseala este de tip dală flotantă realizată dintr-un material ceramic foarte rezistent la trafic și incărcări de natura activităților desfășurate în spațiile de birouri, de asemenea ploturile reglabile folosite la susținerea dalelor sunt de foarte bună calitate asigurând rezistența necesară pentru solicitările din exploatare.
Holurile de circulație pe etaje, casa scării și holul de acces în imobil sunt finisate cu granit fiamat care asigură atât o imagine a unor spații de înaltă calitate cât și rezistența în timp a pardoselii din punct de vedere al traficului.
Grupurile sanitare și oficiile sunt finisate cu gresie porțelanată calitatea I, import Italia, tip Marazzi sau similar.
Plafoanele din zona de recepție și a casei scării sunt casetate, cu sisteme ascunse de iluminare.
În zonele de birouri s-au prevăzut plafoane tip Armstrong, corpurile de iluminat sunt aparențe în plafonul casetat iar tipul acestora este de cea mai bună calitate atât din punct de vedere al iluminatului oferit cât și din punct de vedere al modelului.
Pereții holului de acces în imobil și ai grupurilor sanitare sunt placați cu plăci din granit.

DETALII TEHNICE – INSTALAȚII
Clădirea a fost proiectată în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniu cuprinzând următoarele tipuri de instalații:
– Instalații de condiționare a aerului pentru toate spațiile de la parter până la etajul 5. Pentru acest tip de ventilații au fost aleși ventiloconvectori McQuay firma care reprezintă un vârf de calitate în domeniu. În cazul spațiilor server acestea sunt climatizate separat printr-un sistem multisplit sau similar;
– Instalații de ventilație mecanică pentru evacuarea aerului cu un înalt conținut de noxe (toalete, camera generatorului de rezervă și trafo, garaje, spații tehnice, etc.);
– Instalație pentru prepararea apei răcite (7/12ºC), pentru acest tip de instalații a fost prevăzut un chiller McQuay de ultimă generație cu reale avantaje în ceea ce privește consumurile de energie;
– Instalație centrală pentru încălzire (90/70ºC), pentru această instalație a fost prevăzută o centrală De Dietrich cu diematic cu funcționare în condensație fapt care aduce un aport major în economia de carburant;
– Instalații de ventilație cu aport de aer proaspăt pentru birouri. Debitul necesar pentru aerul proaspăt este obținut prin prevederea unei centrale de ventilație tip Wesper.

Instalația electrică a clădirii cuprinde:
a) instalații de iluminat și prize (zonele de birouri sunt prevăzute cu accesorii de iluminat fluorescente, încastrate în plafonul fals, în accord cu elementele de arhitectură ale clădirii. În zonele de birouri este asigurat un nivel de iluminare de 500 luxi). Prizele de curenți slabi sunt încastrate în pardoseală în dreptul posturilor de lucru. În ceea ce privește prizele de curenți tari fiecare post de lucru are un număr de 2 prize salvate pe grupul electrogen tip Caterpillar cu care este prevăzută clădirea.
b) instalație electrică de forță pentru desfumarea zonelor de subsol;
c) instalație electrică de forță aferentă sistemului de climatizare HVAC;
d) instalații electrice de forță aferente stației de pompare;
e) instalație de montaj a unui grup electrogen Caterpillar prevăzut ca alimentare de rezervă pentru consumatorii vitali ai clădirii. Din
grupul electrogen sunt alimentate următoarele categorii de receptoare, în cazul dispariției tensiunii din sistem:
– instalații de stingere incendiu și instalații desfumare;
– pompe apă potabilă;
– centrală termică;
– iluminat de siguranță;
– ascensoare;
– ventilație stație de transformare;
– sistemele de securitate și supraveghere a clădirii;
– echipamente de calcul;
– echipamente răcire camere IT;
– parțial instalații de iluminat și prize aferente posturilor de lucru birouri.
f) instalație electrică de detecție și avertizare incendiu; de detecție și avertizare depășire concentrație CO – pentru zona subsolurilor.
Pentru parcajul auto de la cele 2 subsoluri ale clădirii s-a prevăzut un sistem de detecție gaze-CO care realizează urmoatoarele funcțiuni:
detecția automată a depășirii concentrației admisibile de monoxid de carbon CO în spațiul de parcare din cele 3 subsoluri ale clădirii, semnalizarea acustică și optică în cazul atingerii pragului de alarmare al concentrației de CO, comanda intrării în funcțiune a ventilației de evacuare a aerului viciat (o treptă de ventilație), comanda concomitentă a deschiderii grilelor de admisie aer proaspăt, comanda intrării în funcțiune a panourilor de avertizare luminoase cu texte adecvate, transmiterea de contacte de comandă la instalația de sonorizare și alarmare publică pentru difuzarea de mesaje de alarmare preînregistrate, transmiterea de informații sistemului de control acces pentru interzicerea accesului autovehiculelor în incinta parcajului până la revenirea concentrației de CO în limite normale;
g) instalație de detecție și avertizare efracție și control acces;
Pentru protejarea clădirii contra încercărilor de pătrundere prin efracție în interiorul acesteia și protejarea intrării din interior în spațiile importante ale acesteia, s-a prevăzut un sistem de detecție și alarmare la efracție.
h) instalație de detecție – avertizare și alarmare la incendiu;
Sistemul de detecție-avertizare și alarme tehnice la incendiu realizează următoarele funcțiuni: detecția automată a începuturilor de incendiu prin amplasarea de detectoare automate în toate spațiile administrative și birouri, subsoluri, spații tehnice și depozite, culoare, holuri, spații de circulație, semnalizarea manuală a incendiilor prin amplasarea de butoane manuale de alarmare, în vecinătatea scărilor de evacuare, în subsoluri pe culoare și spații de circulație, avertizarea acustică în caz de incendiu, zona t la nivel de etaj, inclusiv subsoluri, prin sirene amplasate astfel încât să se asigure alarmarea tuturor persoanelor din zonă, comanda ducerii lifturilor, în caz de incendiu confirmat, la parter, comanda pornirii ventilației de introducere și evacuare a fumului, în caz de incendiu, comanda opririi instalațiilor de ventilație-condiționare, în caz de incendiu, furnizarea de contacte de comandă pentru acționarea trapelor de fum și a voletilor, comanda instalației de sonorizare, zona t, pentru alarmarea locală și generală, în caz de – incendiu, transmitere de contact de comandă la sistemul de securitate al clădirii, inclusiv instalațiile de stingere incendiu, transmiterea de informații sistemului de control acces personane și autovehicule pentru deblocarea filtrelor de pe căile de evacuare în caz de incendiu confirmat.
Pentru monitorizarea instalațiilor și echipamentelor ce participă la siguranța la foc a clădirii și persoanelor, s-a prevăzut un sistem de alarme tehnice și monitorizări care realizează următoarele funcțiuni:
•monitorizarea pompelor cu rol de stingere a incendiilor;
•monitorizarea nivelului apei în rezervoarele pentru incendiu;
•monitorizarea funcționării indicatoarelor de curgere;
•monitorizarea vanelor cu sertar;
•monitorizarea poziției trapelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți;
•monitorizarea poziției clapetelor antifoc;
•monitorizarea poziției electrovanelor pentru hidranți;
•monitorizarea poziției grilelor de introducere și evacuare a aerului;
•monitorizarea funcționării ventilatoarelor de introducere și evacuare pe căile de evacuare;
•monitorizarea stării tablourilor electrice aferente pompelor cu rol în stingerea incendiilor.
i) instalație supraveghere TVCI;
Sistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit închis realizează următoarele funcțiuni:
-preluare imagini 24/24h din zonele importante ale clădirii și anume:
accesele și perimetrul exterior al clădirii;
accesul în parcajul auto și în interiorul spațiilor de parcare;
culoarele și holul lifturilor la toate nivelele clădirii;
-redarea informațiilor furnizate de camerele video pe monitoare la dispeceratul de supraveghere;
-verificarea alarmelor apărute în zonele supravegheate în timp real;
-retranslarea informațiilor în alt punct, în afara dispeceratului de supraveghere (opțional);
-comprimarea informațiilor și stocarea acestora pentru o perioada solicitată de beneficiar.
Sistemul este conceput pentru supravegherea spațiilor interioare și exterioare construcției, cu camere TV color și monitorizarea acestora de un dispecerat local, cu posibilitatea înregistrarii video a imaginilor.
j) instalație transmisie date-voce;
Construcția este prevăzută cu repartitor general de 100 linii telefonice, pentru legătura cu exteriorul, din care 40 ISDN, precum și fibră optică pentru comunicații.
Pentru telefonie s-a prevăzut o centrală de 16 linii interioare la parter, pentru clădire în general, urmând ca pe fiecare nivel să fie instalate centrale proprii de către viitorii ocupanți. În acest sens, s-a alocat un cablu de 16 perechi din repartitorul general de la parter, pentru fiecare nivel. Prizele de date-voce sunt amplasate în cutiile de prize de pardoseală și pe pereți.
k) instalație de sonorizare și televiziune comercială;
Sunt prevăzute prize de antena RTV și racordate la instalația de recepție prin satelit și la televiziunea prin cablu. În cadrul proiectului s-au prevăzut cablajul, amplificatoarele și distribuitoarele de rețea, amplasate la fiecare nivel, iar racordarea se face de fiecare ocupant al nivelului respectiv. Instalația de sonorizare are drept scop transmiterea unor mesaje în caz de necesitate de la dispecerul clădirii. În holuri, culoare, ascensoare, spații de trecere și la subsol sunt prevăzute difuzoare racordate la un sistem audio (rack echipat cu amplificator, tuner, CD recorder) și prevăzut cu un pupitru echipat cu microfon pentru tramsmiterea de mesaje.
l) instalație de management energetic al clădirii (BMS);
Sistemul utilizat este structurat după o logică de sistem de achiziție și prelucrare date, pe baza unor programe de aplicație rezidente în stațiile de zonă, cu posibilitate de teletransmisie și comunicație la un post de dispecer. Sistemul BMS este dedicat în principal controlului, comenzii și supravegherii echipamentelor de încălzire, ventilație, climatizare ale clădirii, stațiilor de pompare, precum și gestionării consumului de energie electrica. Sistemul este conectat la subsistemele de alarme tehnice și controlului de stare al echipamentelor electrice din distribuția principală electroenergetică a clădirii. Sistemul este de construcție modulară, cu posibilitate de extindere la nivelul stațiilor locale, prin aplicații ce pot fi ulterior necesare. Sistemul de monitorizare, control și gestionare prin BMS este dimensionat în funcție de cantitatea și structura datelor, respectiv număr de intrări și ieșiri digitale și analogice, precum și impulsuri de contorizare. Puncte de date preluate de sistemul BMS al clădirii prin UTL și stațiile de automatizare.
1) INSTALAȚII HVAC;
a) Cazane: temperatura tur, confirmare funcționare, stare flow-switch, avarie cazan + arzătorş
Pompe circulate: stare pompă, stare flow- switch, temperatura exterioară, temperaturi generale tur și retur, comandă stop general și confirmare stop general, comutare manual/automat, avarie lucru în cascadă a cazanelor, semnal încărcare centrală termică pentru optimizarea consumului de combustibil, comandă pompe circulate de pe primarul și secundarul schimbătorului de căldură, monitorizare funcționar/avarie pompă combustibil, nivel combustibil, contorizare energie termică, contorizare consum combustibil;
b) Chiller: temperatura apei la ieșirea din chiller, monitorizare funcționare/avarie agregat, comandă pompe apă răcită, monitorizare funcționare/avarie grup pompare, timp funcționare compresor chiller;
c) Centrală tratare aer (AHU): monitorizare stare filtru, protecție la îngheț, comandă vană încălzire, comandă vană răcire, comandă ventilatoare introducere și evacuare (presostat, protecție termică, service switch, feedback);
d) Ventiloconvectoare: stare on/off pe grupe ventiloconvectoare.

INSTALAȚII SANITARE
a) Grup pompare apă incendiu;
b) Grup pompare apă potabilă;
c) Rezervor apă: nivel minim intangibil (apă incendiu-70 t);
d) Grupe pompare ape uzate și de ploaie.

INSTALAȚII ELECTRICE
a) Tablou general de joasă tensiune – TGD 0,4 kV: starea on/off a întrerupătorului general și a întrerupătoarelor de alimentare ale receptorilor importanți (chiller, tablouri de distribuție iluminat și prize, tablou stație pompe incendiu, etc.), parametrii electrici importanți (curent, tensiune, frecvență, factor de putere), prelevați la dulapul de sosire transformator, consum de energie activă și reactivă total stație de transformare;
b) Tablou general de siguranță – TG-SIG: starea on/off a celor două întrerupătoare de alimentare (sursa de bază și grup electrogen), funcționarea/avaria inversorului automat de sursă; testarea funcționării inversorului automat de sursă;
c) Grup Electrogen: timp de funcționare grup, stare de funcționare/avarie grup, oprire de urgență activată voit, stare de funcționare automat/manual, nivele combustibil și ulei, starea bateriei de acumulator, test grup;
d) Tablouri secundare: starea on/off a întrerupătorului de intrare, declanșarea de avarie a întrerupătorului de intrare, consum de energie active;
e) UPS-uri: starea on/off, funcționare UPS pe rețea sau baterie.

Tip si clasa imobil: Cladire de birouri, superioara
Status imobil: Stare excelenta
Suprafata utila: 3500 mp
Suprafata inchiriabila pe etaj: 600 mp
Suprafata construita: 7300 mp
Etaje cladire: S+P+6
Tip dispunere: open space
Parcare: Subterana

Alte detalii

Acces:Metrou, RATB, Autobuz,
Acoperis:Terasa,
Bucatarie:Chicineta,
Dispunere:Open space, Compartimentat,
Dotari:Prize voce-date, Cablare voce-date, Parcare sistematizata, Fatada de sticla, Telefon, Internet,
Ferestre:Care se deschid,
Incalzire:Centrala Termica, Sistem 4 tevi, Climatizare,
Materiale:Caramida , Beton Armat, Perete Cortina,
Mobilat:Nemobilat, Office,
Pereti:Lavabil,
Plansee:Tavan casetat, Beton Armat,
Podele:Mocheta, Podea flotanta,
Servicii:Paza, Receptie, Administratie, Supraveghere video, Acces cartela magnetica,
Stadiu Finisare:Finisat,
Strazi:Asfaltate, Mijloace de transport in comun, Betonate, Iluminat stradal,
Structura:Beton, Caramida, Metal,
Utilitati:Curent, Apa, Canalizare, Gaz, Telefon, Cablu TV,
Vecinatati:Metrou, RATB, Autobuz, Zona comerciala, Banca, Supermarket, Trafic Pietonal, Hotel, Ultracentral, Restaurant/pub, Fastfood,

Harta

Bucuresti, Floreasca

Contact

+40 371 003 006
Politica de confidențialitate a site-ului.
+40 371 003 006 whatsapp