Vanzarea apartamentului - acte necesare si procedura

 

Sursa foto: Shutterstock

Pe lângă tranzacţionarea unei sume importante de bani, vânzarea unei locuințe presupune și transferarea dreptului de proprietate, motiv pentru care este necesară parcurgerea unor pași obligatorii.

Există prevederi legale clare care reglementează tranzacțiile imobiliare, iar acestea precizează clar care sunt actele necesare și cum trebuie procedat. Dacă aveți un apartament de vânzare și deja ați găsit clienți interesați, puteți afla în cele ce urmează care sunt actele de care aveți nevoie și care sunt etapele pentru efectuarea unei astfel de tranzacții.

 

Actul de proprietate

În primul rând, trebuie să faceți dovada că sunteți proprietarul apartamentului și că aveți tot dreptul să îl vindeți. Această dovadă este reprezentată de actul de proprietate care poate fi sub diferite forme, în funcție de modul în care a fost obţinut apartamentul. Astfel, pentru un apartament cumpărat, actul de proprietate este contractul de vânzare-cumpărare, în timp ce pentru un apartament moştenit trebuie să existe un certificat de moştenitor.

De asemenea, dacă apartamentul a fost obţinut printr-o donație sau în urma unui divorț, vânzătorul trebuie să dețină acte care să dovedească acest lucru.

În cazul apartamentelor deţinute în coproprietate cu soțul sau soția, este nevoie și de prezentarea certificatului de căsătorie, iar dacă celălalt proprietar este o altă persoană, este nevoie și de prezența acesteia sau de o procură notarială care să vă împuternicească să vă ocupați cu vânzarea locuinței.

Bineînţeles, va trebui să dovediți și că sunteți persoana trecută în actul de proprietate, așa că este obligatoriu și actul de identitate.

 

Certificatul de atestare fiscală

Indiferent că este vorba despre vânzarea unei case sau a unui apartament, proprietarul trebuie să facă dovada că a plătit impozitele și alte taxe aferente, iar în acest sens are nevoie de certificatul de atestare fiscală.

Acesta se obține de la administraţia financiară în raza căreia este înregistrat apartamentul și are o valabilitate de 30 de zile de la data eliberării.

Pentru apartamentele aflate în coproprietate – cu excepția celor deținute de soţi - se eliberează câte un certificat pentru fiecare proprietar.

 

Actul de cadastru

La momentul vânzării, apartamentul trebuie să dețină un număr cadastral care se obține odată cu înregistrarea la Oficiul de Cadastru.

Aceasta presupune întocmirea unei documentații cu toate dimensiunile și celelalte date tehnice ale apartamentului și este o măsură necesară atât în cazul locuinţelor, cât și al terenurilor de vânzare.

 

Intabularea

Este documentul care atestă înscrierea în Cartea Funciară, şi, la fel ca documentaţia de cadastru, se realizează de către o persoană autorizată din cadrul Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Trebuie să luați legătura cu un astfel de expert, căruia să înmânaţi actul de proprietate, documentul de identitate și certificatul fiscal.

Desigur, va trebui să plătiți și o taxă, iar după aceea expertul se va deplasa la adresa indicată pentru a face o evaluare a apartamentului urmată de întocmirea documentelor cadastrale.

 

Certificatul energetic

Apartamentul trebuie să fie inspectat și de un auditor energetic autorizat pentru eliberarea unui alt document necesar în cazul vânzării. Este vorba despre certificatul care încadrează clădirea într-o anumită clasă de performanţă energetică.

Mai întâi, trebuie să întocmiți documentele cadastrale pentru că vor fi solicitate de auditor în momentul expertizării. Acesta va evalua clădirea în funcție de o serie de criterii, apoi va elibera certificatul energetic.

Documentul este valabil doar 10 zile, așa că nu trebuie să vă grăbiți cu obținerea sa înainte de a ajunge la un acord cu viitorul cumparator.

 

Dovada plății la zi a întreţinerii

Trebuie să faceți și dovada că apartamentul este la zi cu plata întreținerii, iar în acest sens, veți avea nevoie de o adeverință din partea asociației de proprietari. Documentul trebuie să conțină numele și semnăturile președintelui asociației și administratorului, precum și ștampila asociației de proprietari.

Adeverința este valabilă două săptămâni de la data emiterii și se depune la dosar în original.

 

Întocmirea contractului de vânzare-cumpărare

După ce ați făcut rost de toate aceste documente, puteți să vă prezentați la un birou notarial împreună cu viitorul cumparator, pentru întocmirea celui mai important act – contractul de vânzare-cumparare.

Mai este nevoie de un singur document pe care nu îl poate obține decât notarul, mai precis extractul de carte funciara. În acest sens, va trebui să completaţi o cerere la biroul notarial și să prezentați actul de identitate însoțit de documentul de intabulare.

Va trebui să plătiți și o taxă, iar extrasul de carte funciară obținut ulterior este valabil o perioadă de 10 zile.

Este ultimul document necesar, așa că se poate trece la întocmirea contractului de vânzare-cumpărare care trebuie să fie autentificat de notar. Documentul se întocmește în prezenţa vânzătorului şi a cumpărătorului sau a reprezentanților acestora, în baza unei procuri. Pe contract vor fi trecute numele și datele personale ale vânzătorului şi cumpărătorului, datele apartamentului care figurează în documentele descris anterior, precum și prețul de vânzare.

De asemenea, contractul poate include și alte clauze asupra cărora părțile au căzut de acord în prealabil.

 

În final, mai trebuie precizat că taxele notariale, inclusiv cea pentru extrasul de carte funciara, intră în sarcina cumpărătorului, în timp ce vânzătorul va suporta toate celelalte taxe necesare obținerii documentelor despre care am amintit.

 

META: Vrei sa-ti vinzi apartamentul, dar nu stii ce acte iti trebuie? Afla de la noi care sunt toate documentele necesare si care sunt pasii de urmat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+40 371 003 006 whatsapp