Contractul de inchiriere - cum trebuie facut si ce trebuie sa contina

Inflația, creșterea dobânzilor, migrația forței de muncă și explozia prețurilor pentru materialele de construcții au condus la o creștere spectaculoasă a pieței chiriilor. Iar previziunile pentru 2023 ne arată că acest sector are toate atuurile să se transforme în vedeta zonei rezidențiale.

Este tot mai dificil de achiziționat o casă, așadar cea mai bună soluție pentru oricine are nevoie de locuință o reprezintă închirierea unui imobil. Însă, indiferent dacă ești proprietar sau chiriaș, indicat ar fi să faci totul legal și să închei un contract de închiriere. Iată cum trebuie făcut și ce trebuie să conțină un astfel de document:

Ce reprezintă contractul de închiriere?

Contractul de locațiune, cunoscut în limbajul comun sub denumirea de contract de închiriere, este un document oficial, un acord legal între două părți. Prin intermediul său locatorul (proprietarul) transmite folosința temporară a unui bun locatarului (chiriașului), în schimbul unei chirii.

Un înscris necesar pentru închirierea apartamentelor sau a caselor și vilelor ori a altor tipuri de spații se poate încheia atât sub semnătură privată, cât și la notariat, în formă autentică. Obligativitatea legală a realizării contractului de închiriere este susținută de faptul că acesta reprezintă o garanție în cazul disputelor privind plățile, dar și împotriva abuzurilor și neregulilor ce pot apărea între proprietar și chiriaș.

Este necesar ca părțile să semneze documentul înainte de începerea efectivă a locațiunii propriu-zise și să-l înregistreze la ANAF. Potrivit OG nr.16/2022, de la 1 ianuarie 2023 a redevenit obligatorie înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal competent. Acest fapt conferă locațiunii calitatea de titlu executoriu, ceea ce înseamnă că recuperarea sumelor de bani datorate de către locatar se realizează mai ușor.

Cum trebuie făcut contractul de închiriere?

Valabilitatea unui contract de închiriere începe din momentul în care părțile cad de comun acord asupra prețului și a imobilului ce urmează să fie închiriat.

În general, pentru a fi valabil, documentul nu trebuie semnat la notar sau chiar încheiat în formă scrisă. Cu toate aceste, recomandat ar fi să se întocmească întotdeauna un contract scris, întrucât acesta are rol probatoriu și protejează interesele proprietarului și ale chiriașului. Cum altfel se poate demonstra data la care trebuie achitată chiria sau dovedi starea imobilului la preluarea de către chiriaș ori la plecarea acestuia?

Pentru a întocmi un contract de închiriere, este important să se urmeze câțiva pași:

·         Identificarea părților implicate, fie că este vorba despre închirierea unui spațiu de birouri ori a unui imobil rezidențial;

·         Furnizarea unei descrieri precise a proprietății închiriate, inclusiv adresa completă, suprafața utilă și numărul de camere;

·         Stabilirea perioadei de închiriere; de menționat faptul că durata locațiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani;

·         Stabilirea valorii chiriei lunare, data scadentă a plății, precum și modul de plată;

·         Dacă este cazul, precizarea condițiilor în care se realizează, reține și returnează garanția pe care chiriașul trebuie să o plătească proprietarului;

·         Reglementarea responsabilităților pentru utilități, reparații și întreținere;

·         Specificarea circumstanțelor în care fiecare parte poate rezilia contractul înainte de termen și procedura de notificare necesară, reglementarea subînchirierii și a cesionării.

Ce trebuie să conțină contractul de închiriere?

Odată discutate și stabilite toate condițiile contractului de închiriere, părțile pot proceda la încheierea documentului în formă scrisă. Locațiunile pot diferi de la caz la caz, astfel că nu există un model standard, care să nu suporte diferite modificări. Totuși, un contract de închiriere trebuie să conțină câteva articole de bază. Iată despre ce este vorba:

Datele de identificare ale părților contractuale

Orice contract de locațiune trebuie să includă numele și adresa completă a proprietarului și chiriașului. Este important să se furnizeze informații corecte și complete pentru ambele părți, chiar dacă sunt persoane fizice sau persoane juridice care închiriază spații comerciale ori industriale.

Obiectul contractului

Acest articol definește proprietatea care este închiriată, inclusiv adresa, suprafața utilă, dotările și detalii despre alte spații, cum ar fi grădini și curți, folosite în exclusivitate ori în comun. Obiectul contractului clarifică ce anume este închiriat și ce va fi utilizat de către chiriaș.

Durata contractului

Se referă la perioada exactă pentru care contractul de închiriere este valabil. Poate fi un termen fix, cum ar fi un an, sau o perioadă nedeterminată, care poate fi reziliată în funcție de circumstanțe.

Prețul închirierii și modalitatea de plată

Pentru închirierea oricărui imobil trebuie să se stabilească valoarea chiriei lunare, data scadentă a plății și regulile de modificare a acesteia. De asemenea, va fi indicată modalitatea de plată, cum ar fi transfer bancar sau numerar, și se pot menționa eventualele penalități pentru întârzieri sau neplăți.

Garanția

Contractul de închiriere stă la baza acțiunii prin care proprietarul îi oferă chiriașului dreptul de folosință al imobilului, în schimbul chiriei. Garanția vizează o sumă de bani sau alte bunuri prin care locatarul îi dă  proprietarului o formă de protecție împotriva deteriorărilor sau neplății chiriei. Aceasta poate fi reținută ori returnată la sfârșitul închirierii.

Obligațiile proprietarului

Este esențial ca în contractul de închiriere să fie detaliate responsabilitățile și obligațiile pe care proprietarul trebuie să le îndeplinească pe perioada închirierii. Acestea pot include furnizarea și menținerea proprietății într-o stare corespunzătoare, efectuarea reparațiilor majore și asigurarea serviciilor de bază, cum ar fi apă și energie electrică.

Tot la acest articol, după caz, pot fi adăugate și anumite drepturi ale locatorului, ca de exemplu limitarea numărului de persoane care vor ocupa imobilul, interzicerea animalelor de companie sau inspectarea periodică a locuinței, cu informarea prealabilă a chiriașului.

Obligațiile chiriașului

Ca și proprietarul, chiriașul are la rândul său responsabilități și obligații pe care trebuie să le îndeplinească pe durata închirierii. Acestea pot include plata chiriei în termen, menținerea proprietății în stare bună, repararea anumitor elemente de construcții sau instalații deteriorate și respectarea regulilor de conviețuire și de utilizare a proprietății.

Referitor la drepturile locatarului, pot fi menționate în contractul de închiriere aspecte ce țin de anunțarea de către proprietar înaintea efectuării unei vizite, folosința liniștită a spațiului sau posibilitatea de a aduce modificări ori îmbunătățiri imobilului.

Încetarea contractului

Acest articol reglementează modalitățile prin care contractul de închiriere poate fi încheiat înainte de termenul convenit. Poate include informații privind notificarea prealabilă, termenele de reziliere și orice penalități sau drepturi de recuperare a proprietății închiriate.

 

Care sunt beneficiile încheierii unui contract de închiriere? Ei bine, un asemenea document îți oferă siguranță și drepturi și garanția că nu apar surprize și situații neplăcute, fie că ești proprietar sau chiriaș. Dar cum închirierea este o activitate complexă, care necesită cunoștințe de specialitate, îți recomandăm să colaborezi cu un agent 24REAL pentru a te asigura că documentul respectă toate cerințele legale și îți sunt protejate în mod corespunzător interesele în calitate de locator sau locatar.

+40 371 003 006 whatsapp